• اسنپ وانت تلفنی
  • اپلیکیشن وانت بار
  • اسنپ نیسان
  • اسنپ وانت بار
  • اسنپ وانتی
  • اپلیکیشن نیسان تلفنی
  • اپلیکیشن وانت تلفنی
  • اسنپ نیسان تلفنی
  • اپلیکیشن نیسان بار

توضیح

بوسیله این اپلیکیشن میتوانید در هر جایی از تهران به صورت شبانه روزی درخواست,وانت بار و نیسان بار کنید

1 مبدا را مشخص کنید

2 مقصد را مشخص کنید

3 نوع وسیله ,وانت پیکان, نیسان زامیاد,

4 ثبت درخواست را بزنید 

5 همکاران از طریق پیامک یا تماس تلفنی درخواست شما را رسیدگی می کنند

شماهم میتوانید از طریق وب سایت www.vanet724.ir

یا رباط تلگرام هوشمند در خواست وانت بار,نیسان بار https://telegram.me/iranvanetbot

که اپیکشن هست میتوانید درخواست کنید

امکان ارسال بار به تمامی شهرستانها بوسیله,وانت پیکان, و نیسان,

اپليکيشن وانت تلفنی تهران 2

title